Jak dodać podpis do pliku PDF bez programu Adobe - Ostateczny przewodnik | WPS Office Blog (2024)

Formaty przenośnych dokumentów, czyli PDF-y, są często używane do udostępniania dokumentów, ale czasami trzeba do nich dołączyć podpis, aby potwierdzić legalność dokumentu. Najczęściej używanym programem do dodawania podpisów do plików PDF jest Adobe Acrobat, ale jest on drogi. Jak więc podpisać plik PDF bez Adobe? W tym poście przedstawimy Ci kilka najlepszych sposobów na podpisanie pliku PDF bez użycia Adobe Acrobat, w tym za pomocą programu WPS Office, wiarygodnej i w przystępnej cenie alternatywy.

Część 1: Dlaczego dodać podpis do pliku PDF bez Adobe

Podpisanie pliku PDF bez Adobe jest zalecane, ponieważ:

  • Jest to ekonomiczny i efektywny wybór. Miesięczny koszt Adobe wynoszący 29,9 USD może być wysoki, podczas gdy WPS Office oferuje przystępną cenę w wysokości tylko 2,99 USD miesięcznie.

  • Adobe i WPS Office obsługują podpisy elektroniczne, co czyni je odpowiednimi dla dużych przedsiębiorstw i departamentów rządowych.

  • Warto zauważyć, że WPS Office wyróżnia się swoją funkcją synchronizacji, pozwalającą na płynną aktualizację podpisów mobilnych i komputerowych. Jest to szczególnie przydatne dla podpisów odręcznych na urządzeniach mobilnych, które można natychmiast przenosić na komputer.

Czy to do użytku osobistego, czy do współpracy biznesowej, ta ekonomiczna opcja zapewnia łatwe, bezpieczne i wszechstronne podpisywanie plików PDF.

  • Dla codziennych sytuacji osobistych: Na codzienne doświadczenia, można łatwo dodać podpis poprzez wpisywanie na klawiaturze, pisanie odręczne lub rysowanie podpisu.

  • Dla scenariuszy biznesowych, obejmuje to wsparcie dla importu certyfikatów CA dla organizacji autorytatywnych.

Darmowe pobieranie

Część 2: Jak dodać podpis do pliku PDF bez Adobe na różnych urządzeniach

Jak podpisać plik PDF bez Adobe? Możesz dodać podpis do pliku PDF bez Adobe na komputerze PC, urządzeniu z systemem Android lub iPhone. Omówmy, jak to zrobić w każdym z tych przypadków.

Jak dodać podpis do pliku PDF bez Adobe na komputerze PC

Aby dodać podpis do pliku PDF bez Adobe na komputerze PC za pomocą edytora PDF WPS, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1: Uruchom edytor PDF WPS na swoim komputerze.

Krok 2: Kliknij przycisk Otwórz, aby otworzyć plik PDF, do którego chcesz dodać podpis.

Krok 3: Prześlij określony plik z komputera.

Krok 4: Kliknij zakładkę „Komentarz” w górnym pasku menu, a następnie przejdź do opcji „Podpis”.

Krok 5: Wyświetli się okno dialogowe. Tutaj możesz utworzyć swój podpis na dwa sposoby:

Krok 6: Wpisz swoje imię w polu tekstowym lub narysuj swój podpis za pomocą myszy lub panelu dotykowego. Możesz to zrobić, klikając i przeciągając, aby stworzyć swój podpis.

Krok 7: Gdy twój podpis został utworzony, umieść go na dokumencie PDF w miejscu, gdzie chcesz, aby się pojawił. Kliknij lub przeciągnij, aby ustawić go odpowiednio.

Krok 8: Teraz zapisz dokument PDF, aby zachować wprowadzone zmiany.

Jak dodać podpis do pliku PDF bez programu Adobe na iPhone'ie

Na iPhone'ie musisz przejść przez te trzy konkretne kroki:

Krok 1: Uruchom swój dokument PDF i kliknij na symbol czterech kropek, aby otworzyć opcje narzędzi.

Krok 2: Kliknij opcję Podpis PDF, aby przystąpić do podpisywania.

Krok 3: Możesz kliknąć na Przejdź na VIP, aby uzyskać ręczny podpis.

Jak dodać podpis do pliku PDF bez programu Adobe na Androidzie

Krok 1: Otwórz plik PDF, który chcesz podpisać.

Krok 2: Naciśnij przycisk Edytuj i wybierz opcję Dodaj podpis z menu, które się pojawi.

Krok 3: Wyświetli się okno dialogowe. Wpisz swoje imię lub dodaj swój podpis, rysując go palcem.

Krok 4: Następnie umieść podpis tam, gdzie chcesz, aby się pojawił na dokumencie, a następnie zapisz.

Część 3: Jak dodać podpis do pliku PDF bez programu Adobe w przeglądarce

Aby dodać podpis do pliku PDF bez programu Adobe w przeglądarce, postępuj zgodnie z tymi 6 prostymi krokami.

Krok 1: Przejdź do pdf.wps.com

Krok 2: Kliknij „Wybierz plik PDF” i wybierz pożądany plik PDF.

Krok 3: Po przesłaniu pliku wybierz „nowy podpis” z górnego menu.

Krok 4: Wybierz "Tekst", aby wpisać swój podpis lub "Rysuj", aby stworzyć go myszką lub panelu dotykowego.

Krok 5: Dostosuj rozmiar i położenie podpisu.

Krok 6: Kliknij „Pobierz”, aby zapisać podpisany dokument w preferowanym miejscu.

Część 4: Wskazówki dotyczące dodawania podpisu do pliku PDF bez programu Adobe

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nauczyłem się, jak dodać podpis do pliku PDF bez programu Adobe i znalazłem kilka wskazówek, które są dla ciebie ważne, aby jak najlepiej z nich skorzystać.

Po pierwsze i przede wszystkim, wybór niezawodnego programu do edycji plików PDF, takiego jak WPS Office z obsługą podpisów, jest kluczowy. Zapewnia to bezpieczeństwo i autentyczność twojego dokumentu.

Ponadto, stwórz czytelny podpis i wybierz odpowiednie miejsce w dokumencie. Bez względu na to, czy wybierzesz ręcznie napisany, wpisany czy gotowy szablon podpisu, upewnij się, że wygląda profesjonalnie.

Użycie rysika lub palca może dać najlepsze rezultaty podczas korzystania z ręcznie narysowanego podpisu. Ostrożne umieszczenie i wygląd twojego podpisu są istotne przed zakończeniem procesu.

Gdy plik PDF zostanie podpisany, rozważ zapisanie kopii dla swoich dokumentów i dodanie daty lub innych istotnych szczegółów wskazujących, kiedy podpis został dodany.

Warto zauważyć, że elektroniczne podpisy mogą podlegać określonym regulacjom, dlatego ważne jest przestrzeganie wszelkich wymagań prawnych w zależności od twojego położenia geograficznego i branży.

W dzisiejszej epoce cyfrowej umiejętność dodawania podpisów do plików PDF bez programu Adobe stała się cennym narzędziem, oszczędzającym zarówno czas, jak i zasoby. Wybór odpowiedniego oprogramowania, doskonalenie stylu podpisu oraz przestrzeganie przepisów prawnych sprawią, że proces będzie płynniejszy, a twoje dokumenty pozostaną bezpieczne i wiążące prawnie.

Część 5: Dlaczego WPS Office to najlepsze narzędzie do pracy z plikami PDF?

WPS Office oferuje wyjątkową i wszechstronną funkcję podpisu, która zaspokaja szeroki zakres potrzeb, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla osób prywatnych i firm. W porównaniu do innych programów do obsługi plików PDF, WPS Office wyróżnia się ze względu na:

Cenę: Korzystanie i pobieranie jest darmowe. Jeśli chcesz dodać podpis do pliku PDF za pomocą WPS Office, jest to tańsze niż Adobe.

Kompatybilność: Narzędzie jest kompatybilne z różnymi urządzeniami, w tym z iPhone'ami, Androidami i systemem Windows.

Funkcje: Cenię również to, że narzędzie zapewnia niezawodność w zakresie bezpieczeństwa, oferując podpisy odpowiednie dla osób prywatnych, dużych firm i instytucji rządowych.

Przyjazność dla użytkownika: To narzędzie to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane, aby sprostać różnorodnym potrzebom publiczności.

Dzięki temu narzędziu możesz mieć pewność podpisywania na podstawie certyfikatów opartych na integralności i certyfikacji CA. Ponadto możesz pewnie chronić poufne dokumenty podczas transmisji sieciowej oraz polegać na bezpiecznym używaniu e-dokumentów we wszystkich działaniach biznesowych.

To, co wyróżnia WPS Office, to nie tylko jego funkcjonalność, ale także przyjazny interfejs użytkownika. Bezproblemowo synchronizuje podpisy między urządzeniami mobilnymi a komputerowymi, umożliwiając przenoszenie ręcznie pisanych podpisów z urządzeń mobilnych na komputer bez wysiłku.

Najczęstsze pytania dotyczące dodawania podpisu do pliku PDF

Jaka jest różnica między elektronicznym podpisem a podpisem certyfikowanym?

Elektroniczny podpis to cyfrowe przedstawienie zgody lub zatwierdzenia osoby, zapewniające wygodny i często prawnie akceptowany sposób podpisywania dokumentów.

Z kolei podpis certyfikowany to bardziej bezpieczny i niezawodny elektroniczny podpis poparty cyfrowymi certyfikatami, wysoce odpowiedni dla departamentów rządowych i dużych korporacji do podpisywania ważnych umów i dokumentów prawnych.

Podsumowanie

Ten kompleksowy przewodnik pokazuje, jak podpisywać plik PDF bez programu Adobe. Przewodnik dostarcza krok po kroku instrukcje dotyczące dodawania podpisów na różnych urządzeniach, podkreślając przyjazne dla użytkownika funkcje i bezpieczne zarządzanie dokumentami. Narzędzie WPS Office wyłania się jako idealne narzędzie, wyróżniając się pod względem bezpieczeństwa, niezawodności i płynnej synchronizacji między urządzeniami mobilnymi a komputerowymi. Koniecznie wypróbuj je dzisiaj. Do widzenia.

Darmowe pobieranie

Jak dodać podpis do pliku PDF bez programu Adobe - Ostateczny przewodnik | WPS Office Blog (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated:

Views: 6001

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.